Alagaan mo ng mabuti baka mapunta sa iba

Advertisement