Ang sabi sa library magbabasa yun pala tamod ang sa kanya ay babasa

Advertisement