Bilugan na Osus kutis na makinis tiyak na iyong susulitin hanggang ang guhit na sagrado ay mangamatis

Advertisement