Dali dali nyang binaba ang salawal ni Sal

Advertisement