Kapit ng Mahigpit Sapagkat Dadalhin Ka ng Kalapangit sa Langit

Advertisement