Malamig ang tubig pero nagiinit ang katawan ko

Advertisement