Sa oras ng pangangay-langan Empy ang sagot sa poblema

Advertisement