Talagang totoo ang kasabihang mas masarap ang resulta pag nag hirap kasa una

Advertisement